Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

arbuzix
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viafoods foods

July 12 2017

arbuzix
5403 3210
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
5428 3b56
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
5447 bf68
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 21 2017

arbuzix
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
arbuzix
4090 5484 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
5006 925b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

June 07 2017

arbuzix
2132 8a75
Reposted fromretaliate retaliate viafoods foods

June 05 2017

arbuzix
8766 8140
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 22 2017

arbuzix
1702 bc33 500
Reposted fromfoods foods

May 09 2017

arbuzix
4645 429a
Reposted fromshepard shepard viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

May 08 2017

April 18 2017

arbuzix
6083 071f
Reposted fromskrzacik skrzacik viaballetdancer balletdancer
arbuzix
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 03 2017

9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalcohoolic alcohoolic

March 31 2017

arbuzix
7098 4479 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
6945 c7b5
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 23 2017

arbuzix
(...) no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

March 06 2017

arbuzix
2560 b6ad 500
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods

February 21 2017

arbuzix
4459 6399
Reposted fromskrzacik skrzacik viaweddings weddings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl