Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

arbuzix
8249 c61d 500
Reposted fromfoods foods

October 09 2017

arbuzix
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

September 18 2017

arbuzix
0333 f918 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

August 21 2017

arbuzix
1582 a91b
Reposted fromproof proof viaalcohoolic alcohoolic
arbuzix
6303 133c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix

July 21 2017

arbuzix
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viafoods foods

July 12 2017

arbuzix
5403 3210
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
5428 3b56
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
5447 bf68
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 21 2017

arbuzix
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
arbuzix
4090 5484 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
5006 925b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

June 07 2017

arbuzix
2132 8a75
Reposted fromretaliate retaliate viafoods foods

June 05 2017

arbuzix
8766 8140
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 22 2017

arbuzix
1702 bc33 500
Reposted fromfoods foods

May 09 2017

arbuzix
4645 429a
Reposted fromshepard shepard viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

May 08 2017

April 18 2017

arbuzix
6083 071f
Reposted fromskrzacik skrzacik viaballetdancer balletdancer
arbuzix
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl