Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

arbuzix
6083 071f
Reposted fromskrzacik skrzacik viaballetdancer balletdancer
arbuzix
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 03 2017

9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalcohoolic alcohoolic

March 31 2017

arbuzix
7098 4479 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
6945 c7b5
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 23 2017

arbuzix
(...) no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

March 06 2017

arbuzix
2560 b6ad 500
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods

February 21 2017

arbuzix
4459 6399
Reposted fromskrzacik skrzacik viaweddings weddings

February 17 2017

arbuzix
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viagoaskalice goaskalice
arbuzix

February 16 2017

arbuzix

July 10 2015

arbuzix
arbuzix
Chciałam zerwać ze swoim schematem i przestać przyciagać niedostępnych mężczyzn, którym trudno przychodzi bliskość i zaangażowanie. Pragnęłam, żeby pokochał mnie ktoś, kto zostanie ze mna na dłużej. Jak każda zraniona kobieta, marzyłam o kimś, kto nigdy mnie nie skrzywdzi, nigdy nie zawiedzie, nie odtraci ani nie porzuci. To były nierealistyczne oczekiwania.
— Regina Brett, Bog nigdy nie mruga
Reposted fromkarna karna viaballetdancer balletdancer
arbuzix
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną, niż wtedy, kiedy nie było Go jeszcze.
— Halina Poświatowska
arbuzix
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna. Niebo jest piękne, ale ludzie są smutni. Potrzebuję kogoś kto nie ucieknie ode mnie jak inni.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaballetdancer balletdancer
arbuzix
0483 abff
Reposted fromkatalama katalama viaballetdancer balletdancer
8865 42f0

4gifs:

Incoming! [video]

arbuzix
9422 99fb 500

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

arbuzix
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
arbuzix

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl