Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

arbuzix

February 16 2017

arbuzix

July 10 2015

arbuzix
arbuzix
Chciałam zerwać ze swoim schematem i przestać przyciagać niedostępnych mężczyzn, którym trudno przychodzi bliskość i zaangażowanie. Pragnęłam, żeby pokochał mnie ktoś, kto zostanie ze mna na dłużej. Jak każda zraniona kobieta, marzyłam o kimś, kto nigdy mnie nie skrzywdzi, nigdy nie zawiedzie, nie odtraci ani nie porzuci. To były nierealistyczne oczekiwania.
— Regina Brett, Bog nigdy nie mruga
Reposted fromkarna karna viaballetdancer balletdancer
arbuzix
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną, niż wtedy, kiedy nie było Go jeszcze.
— Halina Poświatowska
arbuzix
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna. Niebo jest piękne, ale ludzie są smutni. Potrzebuję kogoś kto nie ucieknie ode mnie jak inni.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaballetdancer balletdancer
arbuzix
0483 abff
Reposted fromkatalama katalama viaballetdancer balletdancer
8865 42f0

4gifs:

Incoming! [video]

arbuzix
9422 99fb 500

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

arbuzix
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
arbuzix

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice vianightterror nightterror

July 09 2015

arbuzix
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viadynamite dynamite

June 22 2015

arbuzix
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viaballetdancer balletdancer

June 14 2015

arbuzix
0567 5c20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadynamite dynamite

June 13 2015

June 10 2015

arbuzix

June 08 2015

arbuzix
8533 be71 500

zaehle-mich-zu-den-mandeln:

Ingmar Bergman, Summer Interlude (Sommarlek, 1951)

June 02 2015

arbuzix
4479 3a0b
Dostaliście...
Reposted frompanopticon panopticon viaballetdancer balletdancer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl