Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

arbuzix
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viacalifornia-love california-love

March 21 2018

arbuzix
7992 7308 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 06 2018

arbuzix
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viaalcohoolic alcohoolic

January 15 2018

arbuzix

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaballetdancer balletdancer

January 04 2018

arbuzix
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

December 21 2017

arbuzix
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaballetdancer balletdancer
arbuzix

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
arbuzix
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaballetdancer balletdancer

December 01 2017

arbuzix
6373 6490 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

November 13 2017

arbuzix
8249 c61d 500
Reposted fromfoods foods

October 09 2017

arbuzix
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapiski zapiski

September 18 2017

arbuzix
0333 f918 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

August 21 2017

arbuzix
1582 a91b
Reposted fromproof proof viaalcohoolic alcohoolic
arbuzix
6303 133c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
1136 db82
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viazapiski zapiski

July 21 2017

arbuzix
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viafoods foods

July 12 2017

arbuzix
5403 3210
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
5428 3b56
Reposted fromcalifornia-love california-love
arbuzix
5447 bf68
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 21 2017

arbuzix
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl